MERAK ETTİKLERİNİZ

İmplantların ağız içindeki yabancı cisimler olduğu düşünülürse temizliklerinin en az kendi dişleriniz kadar hatta daha da önemli olduğunu bilinmelidir. İmplant temizliği normal dişlerin temizliğinden pek de farkı yoktur. Temizlik yöntemleri konusunda diş hekiminiz size detaylı bilgiler verecektir. Unutmamanız gereken tek şey, dental implantların başarılı olması için, en önemli etkenin düzenli ağız bakımı olmasıdır.
İmplantların kemik ile tam birleşmesini (Osteointegrasyon) sağlamak amacıyla ilk 2-3 ay süresince implant üstüne gelen yüklerin en aza indirilmesi gerekmektedir. Doktorunuz bu iyileşme süresi boyunca size uygun geçici bir protez yaparak sizi dişsiz bırakmayacaktır. Daha sonra kalıcı protezleriniz, implantlarınızın üzerine yapılarak tedavi sona erdirilecektir.
İmplantların ağız içindeki yabancı cisimler olduğu düşünülürse temizliklerinin en az kendi dişleriniz kadar hatta daha da önemli olduğunu bilinmelidir. İmplant temizliği normal dişlerin temizliğinden pek de farkı yoktur. Temizlik yöntemleri konusunda diş hekiminiz size detaylı bilgiler verecektir. Unutmamanız gereken tek şey, dental implantların başarılı olması için, en önemli etkenin düzenli ağız bakımı olmasıdır.
Çok sayıda dişin eksik olduğu durumlarda, biyomekanik esaslar dikkate alınarak uygun sayıda implant yapılır. Böylece sabit köprü ve hareketli protezler ile diş sayısından daha az sayıda implant kullanılarak tedavi yapılabilmektedir.
Uygun implant ve uygun bir yöntem kullanılmasıyla böyle bir ihtimal yok denecek kadar aza iner. Bu tip bir başarısızlık genellikle cerrahi operasyonu takip eden ilk 3 ay içinde ortaya çıkmakta ve bu şekildeki bir durumda diş çekimi kadar kolay bir işlem ile implant yerinden çıkartılır. Bu bölgedeki kemiğin iyileşmesini (1-2 ay) takiben yeni bir implant yerleştirlebileceği gibi, klasik tip protezlerden birisi de tercih edilebilir.
Ağız içi ya da diğer cerrahi tedavilerde karşılaşılabilecek risklerin dışında bir risk söz konusu değildir. Bunlar erken dönemde enfeksiyon, kanamadır. Protezlerin tamamlanmasından sonraki geç dönemde ise yetersiz ağız temizliğine bağlı iltihaplanmalar şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

Alt çenedeki bütün dişlerini kaybetmiş ve mevcut protezin devamlı hareket edip hasta konforunu azaltması :

  • Bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrıdan (vuruk) ve iyi çiğneyememekten şikayet etmektedirler. Bu şikayetler zaman içinde proteze destek olan kemik dokusunun erimesiyle birlikte daha da artabilmektedir. Bu tip hastalarda implant tedavisi, yukarıdaki tüm şikayetleri ortadan kaldırabildiği gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır.
  • Üst çenedeki bütün dişlerini kaybetmiş ve hareketli protez kullanan hastalar: Üst protezler alt çene protezlerine oranla daha stabil olsalar da protezin damağı kapatan tasarımı tat alma duygusunu azaltıp mide bulantısına yol açabilmektedir.
  • Alt veya üst çenedeki dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalar: Bu şekil şikayeti olan hastaların, kancalarla tutunan protezin çirkin görünümü kaldırılabilmesi veya köprü yapılabilmesi için sağlıklı dişlerini kestirme zorunluluğu olabilmektedir. Tek dişini kaybetmiş olan hastalar: Klasik tedavi şekillerinde, bir dişin tedavisi için en az iki komşu dişi feda etmesi gerekmektedir. Bu durumlarda tek bir implantın yerleştirilmesi komşu dişleri kurtardığı gibi daha estetik diş yapısı ve işlevsel sonuçların elde edilmesini sağlanır.
Klasik sistemlere göre biraz daha masraflı olmasıdır.
İmplant yerleştirme kararı alınırken göz önünde bulundurulması gereken bir çok etken vardı. Tedavi olacak hastanın genel ve sistemik sağlığının yerinde ve hastanın iyileşme kapasitesi yeterli olmalıdır. Örnek vermek gerekirse hasta, kontrol edilmeyen şeker hastası ise yara iyileşmesinde komplikasyon yaşanabilinir. Bu tip hastalar özenle muayene edilmelidir. Hasta implant temizliğini ve bakımını iyi yapmadığı takdirde komplikasyonlar meydana gelebilir. Bunların yanı sıra sigara ve fazla alkol tüketen hastalarda implantların başarısı olumsuz sonuçlanabilmektedir.
Sağlık yaştan çok daha önemli bir etkendir. Yetmiş ve seksenlerindeki birçok hastanın cerrahi riskleri daha genç fakat sağlık problemi olan hastalardan daha düşüktür. Hatta yaşlı hastaların implanta ihtiyacı gençlerin ihtiyaçlarına oranla daha fazladır. Çünkü yaşı yüksek hastalarda daha fazla diş kaybı olmuştur. Alt yaş sınır olarak kız çocuklarında 16 yaşını, erkek çocuklarında 18 yaşını bitirmesi gerekmektedir.
İmplantların organizmaya herhangi bir yan etkisi olmayacak maddelerden yapılmıştır ve yıllardır süre gelen araştırmalara tabi tutulmuştur. Bu maddeler herhangi bir canlı bir organizmanın parçası değildir. Vücudun bunlara karşı antijen salgılayıp kalp ve böbrek transplantlarında gözlemlendiği gibi reddetmesi durumu söz konusu bile değildir.
İmplantlar nadiren kozmetik amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. İmplantların kullanılmasındaki asıl gaye, protez dişlere destek sağlanmasıdır. Protez dişler kullanarak kozmetik düzenlemeler yapılabilinir. Ancak bu tarz bir tedaviye başlamadan önce beklentilerinizle ilgili olarak diş hekiminizi bilgilendirmelisiniz.
İmplant tedavisinde uygulanan yöntemler son derece gelişmiş olmakla beraber, nadir durumda başarısızlık olabilmektedir. Bu durumlarda ilk olarak sorunun çözüme kavuşturulmasına yönelik operasyonlar ile tedaviye başlanması gerekmektedir. Hastaya implantının bakımı hakkında gerekli bilgileri verebilir, gerekli durumda da muayene edebiliriz. Bizler implantların başarılı olması için elimizden gelen gerekli özveriyi göstereceğiz. Ancak sizlerinde aynı özveriyi göstermeniz gerekmektedir.
Çoğunlukla operasyon günü ve takiben bir iki gün dinlenmenizi öneriyoruz. Operasyon bölgesinde şişlik, ağrı ve morarma olabilir ve şunu da tekrar belirtmek gerekir ki, tedavi süresi zarfınca hiç bir zaman dişsiz kalmayacaksınız. Çoğu durumda bütün bu uygulamalar için bir gün veya hafta sonu yeterli bir zaman dilimi olacaktır.
Belli kriterlere sahip olan her hastaya implant uygulanabilir. Tedavi şeklininin belirlenmesinde eksik diş, dişler ve dişlerin bulunduğu alandaki kemiğin durumu etkendir. İmplantın sağlıklı olarak yerleştirilmesi için bu alandaki kemiğin yeterli olması gerekmektedir. Ayrıca hastanın ağız bakımı iyi olmalı, dişeti problemi ve iyileşmeyi olumsuz etki gösterebilcek sistemik hastalığı olmamalıdır. Dental implant tedavileri için herhangi bir üst yaş sınırı bulunmamaktadır. Alt yaş sınırı ise büyüme ve gelişimin tamamlandığı yıllara tekabül etmektedir. Ayrıca bazı anatomik oluşumların implant yerleştirilmesini engelleyici şekilde olmaması gerekmektedir (İlgili bölgenin implant yerleştirlmesine uygun hale getirilmesi için uygulanan rejeneratif ve rekonstüktif, ileri implantoloji teknikleri ile ilgili doktorlarımızdan detaylı bilgi edinebilirsiniz). İmplant tedavisi yapılacak hastanın ağız temizliği konusundaki alışkanlıklarının iyi derecede olması, ağızda dişeti hastalığının olmaması, şayet var ise tedavi edilmiş olması, kontrol altında olmayan herhangi bir sistemik hastalığının bulunmaması şarttır.
Çürükler sonucunda, tamir edilemez duruma gelerek çekilmek zorunda kalan ya da dişeti hastalıkları nedeni ile kaybedilen dişlerin yerine yapılan implantlar; diş eksikliklerini gidermek için kullanılır. Bu protezlerle hastanın çiğneme ve konuşma yetisi geri kazandırılırken, görüntü olarak da kendini iyi hissetmesi sağlanır. Bazı vakalarda, diş hareketlerini ortodontik amaçla desteklemek içinde kullanılır.